Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 8.11.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Hemže

Knihovna je otevřena každou středu od 17:00 do 18:00 hodin

 

Knihovnice: Alena Šmejdířová

 

V naší knihovně máme trvale 606 svazků a evidujeme 19 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 248 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 2578 knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2017 bylo knihovně zapůjčeno celkem 7 knižních souborů s 451 svazkem nových knih.