Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Hemže

Knihovna je otevřena každou středu od 17:00 do 18:00 hodin

Knihovnice: Alena Šmejdířová

V naší knihovně máme trvale 606 svazků a evidujeme 20 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 250 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 2936 knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 bylo knihovně zapůjčeno celkem 9 knižních souborů s 496 svazky nových knih.