Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 17.10.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Hemže

Knihovna je otevřena každou středu od 16:30 do 17:30 hodin

 

Knihovnice: Alena Šmejdířová

 

V naší knihovně máme trvale 606 svazků a evidujeme 18 čtenářů.

Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo 236 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 2427 knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 bylo knihovně zapůjčeno celkem 5 knižních souborů s 339 novými knihami.